Matkailuseminaarit ja matkailuhankkeet - voiko kuivemmaksi enää mennä?

Olen viime aikoina selkeästi pehmennyt. Lähes kaikki viimeaikaiset postaukseni ovat olleet kilttejä kuin mitkä, varsinkin jos niitä vertaa alkuaikojen vuodatuksiini. On aika siis pitkästä aikaa purkaa hieman ahdistuneisuuttani ja kertoa mikä minua on alkanut nyppimään.Olen kuluneen syksyn aikana joutunut kuuntelemaan erilaisissa matkailuseminaareissa aivan liian monta esitystä, joissa esitellään erilaisia matkailuhankkeita kuivimmalla mahdollisella tavalla.

Esityksen kulku on seuraava:

1. kalvo

Hankkeen rahoittajat (ja tietysti logot!)

2. kalvo

Hankkeen toiminta-aika

3. kalvo

Hanketta koordinoiva organisaatio mahdollisimman kaikenkattavasti eli samalla monimutkaisesti esitettynä.

4. kalvo

Hankkeeseen osallistuvat muut organisaatiot ja yritykset mahdollisimman kaikenkattavasti eli samalla monimutkaisesti esitettynä.

5. kalvo

Hankkeen budjetti

6. kalvo

Hankkeen historia

7.- 16. kalvot

Samanlaista sontaa

Vasta viimeisissä kalvoissa, jos silloinkaan, esitellään mitä hankkeessa tehdään ja mitä siitä on hyötyä.

Eräässä seminaarissa menin jopa niin pitkälle, että erehdyin tokaisemaan epätoivoissani esityksen lopussa hankkeen projektipäällikölle, että "oikein hieno hanke tuntuu olevan pystyssä, mutta mitä tästä kaikesta on matkailutoimialalle tai siihen osallistuville yrityksille hyötyä." Ei osannut vastata.

Niinpä, ja sitten vielä ihmetellään miksi erilaisia matkailuhankkeita pidetään turhanaikaisina.

En ole siis sitä mieltä, että hankkeista ei olisi hyötyä, sillä rahoittavathan ne suuren osan omasta toiminnastanikin. Haluan vain muistuttaa, että seminaareissa ja konferensseissa ketään ei kiinnosta organisaatiokaaviot, rahoituskuviot eivätkä budjetit. Meitä kiinnostavat mitä niillä saadaan aikaan!

Ensi kerran kun, arvon hanketyöläinen, esittelet hankettasi kerro ensimmäisenä kuulijoillesi:

1) mitä hankkeellasi saavutetaan

2) mitä toimenpiteitä siinä tehdään

3) ketkä näistä toimenpiteistä hyötyvät

Laita matkailuhankkeen pakolliset strategiset mitat vaikka toiseksi viimeiseen kalvoon
.

Auttaisi myös kovasti jos myös itse osoittaisit esityksessäsi, että olet siitä oikeasti innostunut. Joohan?

****************************************

Lue myös seuraavat klassikot:

Suomen matkailun internet-markkinointi on surkeaa

Kotimaan matkailu elää EU:n rahoilla

Oppilaitosyhteistyötä kuvaa lokkiminen