Vaikuta Suomen matkailustrategiaan ja matkailupolitiikkaan

Vuonna 2006 julkaistu "Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 & Toimenpideohjelma vuosille 2007–2013" sisälsi vain muutaman lauseen sähköisestä liiketoiminnasta.

Siinä päätettiin uuden maaportaalin perustamiseta ja päätettiin suomalaisille tyypilliseen insinöörimäiseen tapaan kehittää matkailua palvelevaa tieto- ja viestintäteknologia-infrastruktuuria, vaikka ongelmana matkailussa on ennen kaikkea teknologian soveltaminen liiketoiminnan tarpeisiin.

Kaikki voimme tänä päivänä varmasti myöntää, että nämä kaksi toimenpidettä eivät taida aivan riittää, jotta voisimme saavuttaa todellista kilpailuetua muihin maihin verrattuna sähköisen liiketoiminnan avulla. Samalla voimme myös todeta, että sähköisen liiketoiminnan kehittäminen on Suomen matkailun kannalta elintärkeää.

Matkailun ja elämystuotannon klusteri
onkin tehnyt hienoa työtä, jotta parhaillaan valmisteltavassa keväällä 2010 julkaistavassa kansallisen matkailustrategian päivityksessä tulee matkailun sähköisestä liiketoiminnasta olemaan enemmän materiaalia.

Savonlinnan Innovaatiokeskuksen
Pellervo Kokkonen on vetänyt kuluneen vuoden aikana neljä eTourism Roundtable tapaamista, missä on ollut koolla laaja joukko alan osaajia ja päättäjiä. Työryhmissä on hahmoteltu Suomen matkailun sähköisen liiketoiminnan visiota sekä siihen pääsemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Työryhmän toimintaan ja tuloksiin voit tutustua eTourism Roundtable keskustelufoorumilla.

Sinun tehtävänäsi on nyt käydä lukemassa ja kommentoimassa työryhmien toimenpide-ehdotukset.

Tee tämä mahdollisimman pian, mielellään vaikka tänään, sillä ethän halua jättää tilaisuuttasi vaikuttaa Suomen matkailupolitiikkaan ja matkailustrategiaan käyttämättä

************************************************

Lue myös nämä:

Matkailun sähköisen liiketoiminnan koulutus alkaa Haaga-Heliassa

Matkailun internet-markkinointi on surkeaa

Matkailuala kuvittelee, että teknologia markkinoi heidän puolestaan